Byggnadsställningar

En byggnadsställning är en konstruktion tillverkad av hållfast material som monteras och byggs upp av kunnig personal. Med en byggnadsställning kommer man sedan enklare åt broar, husfasader och industribyggnader för att kunna renovera eller bygga nytt. Byggställningar förekommer i flera olika former och utföranden med diverse olika tekniker och funktioner beroende på vem som konstruerat dem och vilket land som byggnadsställningen kommer från.

Användningsområden för byggnadsställningar

De olika typer av byggnadsställningar som finns har också olika användningsområden samt ändamål vilket gör att dom lämpar sig för olika uppgifter inom reparation och byggnation. Om man t.ex. ska reparera en bro så är det rekommenderat att använda sig av en så kallad hängställning för att man ska kunna ta sig ner under bron utan att behöva bygga den från marken.

Byggnadsställningar kan vara väldigt finurliga och flexibla i sin konstruktion vilket flera tillverkare av byggnadsställningar tagit fasta på. Det finns byggnadsställningar som är speciellt framtagna för olika situationer som annars hade varit allt för komplexa att lösa. De vanligaste problemen som dyker upp är trånga utrymmen och platsbrist för byggnadsställningen vilket annars get byggnadsarbetaren problem.

Modulställning

Byggställningar som benämns modulställning är byggställningar som är mycket flexibla. Modulställningar är uppbyggda av vertikala stödpelare (spiror) samt horisontella balkar, ramar och trall eller plan. Genom att montera diagonalstag i modulställningen ger man byggställningen ytterligare stabilitet.

Ramställning - en enkel byggnadsställning

En ramställning är ett byggställningssystem där man enkelt kan bygga ihop en byggställning med redan färdiga ramar vilka har innefattande ytter- och innerspira samt de olika upplagsbommar vilka behövs för att placera plattformen. En ramställning används ofta när en vanlig husfasad ska målas, putsas eller renoveras. Stora tillverkare och leverantörer av ramställningar är t.ex. HAKI och Layher.

Hyra och köpa byggnadsställning

Om du är i behov att köpa eller hyra byggnadsställning kan du använda vår katalog över lokala företag vilka säljer, hyr ut och monterar byggnadsställningar i Sverige.

Orter där du kan köpa och hyra byggnadsställningar

Nedan följer utvalda orter där du kan hitta företag där du kan köpa och hyra byggnadsställningar i Sverige.